Kronosofia
Nag Hammadi Bibliotek Astrologi WebShop Galleri


Kronosofia udsender hermed indbydelse til en vaskeægte Bryllupsfest som forener religionen med videnskaben, troen med erkendelsen og Kærligheden med Sandheden.


Vejledning: følg vejen, der leder væk fra det onde og i retning mod det gode.


Den tofoldige treenighed : far, gom og søn samt mor, brud og datter.
Én udelt Tofoldig Treenighed

Mennesket
=
Mand og Kvinde
=
Far, Gom og Søn og Mor, Brud, Datter

Livet
=
Kærlighed og Sandhed
=
Vilje, Følelse, Tanke og Legeme, Sjæl, Ånd
Livet er en Vilje i Legemet


Kærlighed er en Følelse i Sjælen


Sandhed er en Tanke i Ånden
Livet er ikke Død eller Lig


Kærligheden er ikke Krig eller Skam


Sandheden er ikke Løgn eller Ære

Død er Vilje uden Legeme


Lig er Legeme uden Vilje


Krig er Følelse uden Sjæl


Skam er Sjæl uden Følelse


Løgn er Tanke uden Ånd


Ære er Ånd uden Tanke


Sexagram


De ovenstående begreber er defineret i sammenhæng og relation til hinanden. Tilsammen er de et sæt aksiomer, der danner det fundamentale grundlag i et logisk system, som blandt andet skaber grundlaget for, at mennesker kan antage noget for at være sandt, og skelne logisk mellem sandhed og løgn.

Religion:
Som trosretning er en religion et mere eller mindre sammenhængende system af antagelser, som religionens tilhængere anser for sande.


Logik:
Logik er en filosofisk disciplin, der undersøger formelle argumenters "gyldighed" - om de er logisk konsistente i forhold til de aksiomer eller regler, argumentet hviler på.


Aksiom:
Et aksiom er en grundantagelse, der antages at være sand, og som ligger til grund for et større system af sætninger. I et sådant logisk system har man altså et sæt aksiomer, man ikke beviser, men bruger som det fundamentale grundlag til at bevise andre sætninger i teorien.


Etik:
Etikken er blevet den filosofiske gren, som dyrker teorien bag alle former for moral,...Nag Hammadi Bibliotek Astrologi WebShop Galleri